Logo-kernik-400x187

ผลิตภัณฑ์กำจัดสนิม

ผลิตภัณฑ์กำจัดสนิมของ KERNIK ผลิตภัณฑ์สำหรับการกำจัดและป้องกันสนิมซึ่งประกอบไปด้วยเจลกำจัดสนิมและน้ำยาเคลือบป้องกันสนิม ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสนิมบนพื้นผิวซ้ำขึ้นมาอีกครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสนิม

ในอดีตได้มีงานวิจัยจากหลายแห่งทำการสรุปเอาไว้ว่าปัญหาสนิมและปัญหาการกัดกร่อนของโลหะนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยงานวิจัยบางแห่งได้ทำการประเมินเอาไว้ว่าค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาของสนิมนั้นคิดเป็นประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GNP)

ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดสนิมของ KERNIK?

ผลิตภัณฑ์กำจัดสนิมของ KERNIK นั้นประกอบไปด้วยเจลกำจัดสนิมและน้ำยาป้องกันสนิม ควรใช้ผลิตภัณฑ์สองชนิดควบคู่กันเพื่อจัดการปัญหาโลหะกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์สองชนิดนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เจลกำจัดสนิม KLC-300 ของเราจะเกาะอยู่บนพื้นผิวของสนิมจนกว่าชั้นออกไซด์จะถูกกำจัดออกไปจนหมด หลังจากทำการกำจัดคราบสนิมออกจนหมดจดแล้ว ลูกค้าก็สามารถปกป้องวัตถุเพื่อไม่ให้เกิดคราบสนิมซ้ำขึ้นมาอีกครั้งได้โดยการเคลือบน้ำยาป้องกันสนิมรุ่น Rust Stop ซึ่งมีให้เลือกใช้หลากหลายสูตรและการบรรจุเหมาะสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ

Warehouse metal blank. Electroplating plant for the metal.

เจลกำจัดสนิม KLC-300

เจลกำจัดสนิม KLC-300 เป็นนวัตกรรมเจลซึ่งช่วยในการกำจัดสนิมด้วยพลังการทำความสะอาดสนิมอย่างเข้มข้นในบริเวณที่มีสนิมขึ้น ตัวเจลจะช่วยให้น้ำยากำจัดสนิมสามารถยึดเกาะติดอยู่บนพื้นผิวในบริเวณที่มีสนิมขึ้น จึงสามารถช่วยลดปริมาณการใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้ว เจลกำจัดสนิมนั้นยังสามารถนำไปใช้กำจัดคราบได้อีกหลากหลายชนิดเช่นรอยคล้ำ รอยเปื้อน รอยนิ้วมือและรอยสะเก็ดบนพื้นผิวเหล็กหล่อ เหล็กกล้า ทองแดง ทองเหลืองและอลูมิเนียม

ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ: เจลกำจัดสนิม KLC-300

20 นาที

คำแนะนำ:

การทดสอบเจลกำจัดสนิม: จุ่มชิ้นส่วนตัวอย่างลงในเจลกำจัดสนิมและทิ้งไว้เป็นเวลา 20 นาที หลังจากนั้นนำชิ้นส่วนมาทำความสะอาดด้วยน้ำโดยการปล่อยให้น้ำไหลผ่านชิ้นส่วนตัวอย่างเป็นเวลา 5 นาที

น้ำยาป้องกันสนิม: รุ่น Rust-Stop

ผลิตภัณฑ์ KERNIK Rust-Stop เป็นหนึ่งในสารยับยั้งการเกิดสนิมสำหรับเหล็กกล้าที่ดีที่สุด มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนโดยการป้องกันความชื้นและอากาศไม่ให้ทำปฏิกิริยากับพื้นผิวของโลหะ สามารถเลือกใช้น้ำยา KERNIK Rust-Stop ได้จากตัวเลือกที่มีอยู่ 2 ระดับโดยพิจารณาตามความคงทนของพื้นผิวการใช้งาน

จุดเด่นและประโยชน์การใช้งาน:

  • สารแอลคาไลน์ยับยั้งการเกิดสนิมชนิดไม่ละลายน้ำ
  • กันน้ำ ป้องกันการปนเปื้อนของความชื้น เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
  • สารเคลือบพื้นผิวชนิดบาง ช่วยให้พื้นผิวแห้ง ปกป้องพื้นผิว ลดรอยเปื้อนสำหรับการใช้งานพื้นผิวทั้งภายในและภายนอก
  • เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวหลายชนิดและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย

น้ำยาป้องกันสนิม KERNIK RUST-STOP 123

น้ำยาป้องกันสนิม KERNIK Rust-Stop 123 เป็นน้ำยาป้องกันสนิมประสิทธิภาพดี สามารถใช้ได้กับโลหะทุกชนิดเพื่อป้องกันการเกิดสนิม หลังจากการใช้งานน้ำยาป้องกันสนิม น้ำยาจะทำการสร้างแผ่นฟิล์มที่แข็งแรงซึ่งทำหน้าที่เคลือบพื้นผิวโลหะเอาไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่งและปกป้องพื้นผิวจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับความชื้น

ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ: RUST-STOP 123
มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงาน ASTM B117-11 สำหรับอุปกรณ์พ่นสเปรย์เกลือ
Rust-Stop-123

คำแนะนำ:

คำแนะนำ: การทดสอบน้ำยาป้องกันสนิม Rust-Stop: นำชิ้นส่วนตัวอย่างไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตั้งอุณหภูมิเอาไว้ที่ 35 องศาเซสเซียส หลังจากนั้นทำการพ่นสเปรย์เกลือเข้าไปด้านในตู้ควบคุมด้วยความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 1 – 2 มล. / 80 ตารางเมตร / ชั่วโมง อัตราส่วนสำหรับสเปรย์เกลือคือน้ำ DI 95% เกลือ 5% wt เกณฑ์สำหรับมาตรฐานของเกลือคือ ASTM B117 (เกลือสำหรับการทดสอบสเปรย์เกลือ)

Why working with us

We have a professional research and development team with a high standard to continue to develop a high-quality product to Increase awareness of Customer Value and Customer Satisfaction.
Logo-kernik-400x187

RUST PREVENTION

KERNIK rust solution starts from rust removal product in gel form to rust coating chemical for
preventing the rust to reappear on the surface again in a certain period of time.

The Economic Impact of Rust

Many studies in the past have concluded that the rust problem and the issue with metal corrosion has a significant impact on the economy, some researcher estimate that the direct cost of rust problem is approximately 3% of countries Gross National Product (GNP).

Why KERNIK Rust Solution?

KERNIK Rust Solution consisted of the Rust Remover Gel and Rust Protection Agent that works together to attack the metal corrosion problem. We design both products by focusing on the customer’s need. Our Rust Remover gel, KLC-300, will stay on the rusted surface until it cleans all the oxide layer out. After cleaning the rust out, the customer can protect the part by coating it with our Rust Protection Agent, Rust Stop Series, which available in the different formulation and package according to the various application.

Warehouse metal blank. Electroplating plant for the metal.

Rust Remover: KLC-300

Rust Remover KLC-300 is the innovative gel-like rust removal chemical that concentrates the rust cleaning power on the problematic area. The gel-like chemical keeps the solution on the surface of the rusted metal part, so only the necessary amount needed to apply on the rusted surface. KLC-300 can also use for removing various deposits including tar4nish, stains, fingerprints, and scale that appeared on iron, steel, copper, brass, and aluminium surface.

LAB TEST RESULTS: RUST REMOVER KLC-300

20 minutes

Note:

Rust Remover testing: Soak a sample part in rust remover and leave it for 20 minutes. After that clean with water by let’s water pass through a sample part for 5 minutes.

Rust Prevention Agents: Rust-Stop Series

KERNIK Rust-Stop Product is one of the best rust inhibitors for steel. It prevents corrosion by preventing the moisture and air to react with the metal surface. KERNIK Rust Stop is available in two grades based on the durability of the coating surface.

Features & Benefits:

  • Non-emulsifiable, alkaline resistance rust inhibitor.
  • Water displacing, preventing moisture contamination, working well in a high humidity environment.
  • Leave a waxy, dry, protective, non-staining, thin-film for indoor and outdoor uses.
  • Safe to use on most surfaces and in most situations.

KERNIK RUST-STOP 123

KERNIK Rust-Stop 123 is one of the best performance rust inhibitors for any metal that is subjected to rust. After applied, the strong film will coat the metal surface for the long period of time and protect it from oxidation with moisture and air.

LAB TEST RESULTS: RUST-STOP 123
ASTM B117-11 STANDARD PRACTICE FOR SALT SPRAY APPARATUS
Rust-Stop-123

Note:

Note: Rust-Stop testing: Put a Sample part in the temperature-controlled cabinet, Controlling the temperature at 35 °C degrees, Then spraying Salt Spray inside a controlled cabinet with density between 1-2ml / 80sq.mm / hour. The ratio of making Salt Spray: Water DI 95%, Salt 5 % wt. Salt standard specification is ASTM B117 ( Salt for salt spray testing)

Why working with us

We have a professional research and development team with a high standard to continue to develop a high-quality product to Increase awareness of Customer Value and Customer Satisfaction.
Browse Services