วิธีการตรวจสอบรอยร้าว

วิธีการตรวจสอบรอยร้าวด้วยน้ำยาย้อมสีถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดและสะดวกที่สุดในมาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบรอยร้าว นอกจากนั้นวิธีนี้ก็ยังเป็นวิธีการตรวจสอบรอยร้าวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ บนพื้นผิวเรียบเนียน

ทำไมถึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบรอยร้าวของ KERNIK?

การสังเกตด้วยตาคือวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับการตรวจสอบรอยร้าวในพื้นที่เสี่ยง น้ำยาตรวจสอบรอยร้าวของเราสามารถแทรกซึมเข้าไปยังรอยร้าวและรอยแตกแยกได้เป็นอย่างดี เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน กรุณาผสมสารแทรกซึมสีแดงและน้ำยาสีขาวเข้าด้วยกันในชุดกระป๋องสเปรย์

ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

1. ทำความสะอาดและเช็คบริเวณที่ต้องการทำการตรวจสอบให้แห้งสนิทก่อนใช้น้ำยา ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

2. สเปรย์น้ำยาให้ครอบคลุมทั่วบริเวณที่ต้องการทดสอบและปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ 5-10 นาที

ขั้นตอนที่ 3

3. หลังจากนั้นให้ทำการกำจัดคราบสีแดงออกจากพื้นผิวโดยการนำผ้าขาวไปชุบน้ำยาทำความสะอาดให้เปียกเล็กน้อยและเช็ดให้สะอาด

ขั้นตอนที่ 4

4. ถือกระป๋องสเปรย์ให้ห่างจากพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบรอยร้าวประมาณ 20-30 ซม. และทำการพ่นสเปรย์ให้พื้นผิวถูกปกคลุมไปด้วยสารสีขาวบางๆ

ขั้นตอนที่ 5

5. ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที

ขั้นตอนที่ 6

6. หลังจากทำการตรวจสอบรอยร้าวเรียบร้อยแล้ว ควรทำความสะอาดพื้นผิวโดยการใช้สเปรย์ทำความสะอาด

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1.

การเตรียมพื้นผิว

ใช้สเปรย์ทำความสะอาด KERNIK Spray Cleaner เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวของวัตถุโดยทำการสเปรย์น้ำยาให้ทั่วในบริเวณที่ต้องการและใช้ผ้าสะอาดเช็คทำความสะอาดให้เรียบร้อย*
2.

ทาสารแทรกซึมสีแดงลงบนพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบ

สเปรย์สารแทรกซึมสีแดง KERNIK Red Penetrant ลงบนพื้นผิวที่ต้องการตรวจสอบ ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 5 นาทีเพื่อให้สารแทรกซึมลงไปยังบริเวณรอยร้าวได้อย่างทั่วถึง
3.

ทำความสะอาดคราบน้ำยาแทรกซึม

หลังจากทิ้งน้ำยาไว้ให้แห้งประมาณ 3 – 5 นาที ทำความสะอาดคราบน้ำยาแทรกซึมบนพื้นผิวได้โดยการสเปรย์น้ำยาทำความสะอาด KENIK Spray Cleaner ลงบนผ้าสะอาดให้ชุ่มพอประมาณแล้วนำไปเช็คบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด**
4.

ทาน้ำยาสีขาว

ใช้น้ำยาสีขาว KERNIK White Developer ลงบนพื้นผิวที่มีความหนาสม่ำเสมอกัน กรุณาเขย่าขวดก่อนการใช้งาน
5.

การตรวจสอบ

หลังจากใช้น้ำยาสีขาว KERNIK White Developer เสร็จแล้วเรียบร้อย สารแทรกซึมสีแดงในรอยแยกจะถูกดึงขึ้นมายังพื้นผิวด้านบน สำหรับรอยแยกขนาดใหญ่ สารแทรกซึมสีแดงจะปรากฎขึ้นมาโดยทันทีและสำหรับรอยแยกขนาดเล็ก สารแทรกซึมสีแดงจะปรากฎขึ้นมาหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 2 – 3 นาที
6.

การทำความสะอาดพื้นผิว

หลังจากทำการตรวจสอบเสร็จแล้วเรียบร้อย ให้ทำการทำความสะอาดวัตถุและล้างสารแทรกซึมทั้งหมดออกได้โดยการใช้สเปรย์ทำความสะอาด KERNIK Spray Cleaner

ข้อควรระวัง

* ห้ามใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายในการทำความสะอาด เนื่องจากแปรงลวดและกระดาษทรายจะทำให้พื้นผิวของวัตถุเกิดความเสียหาย ซึ่งจะเป็นการลดประสิทธิภาพการทำงานของวิธีการใช้สารแทรกซึมเพื่อตรวจสอบรอยแยก
** ห้ามใช้สเปรย์ทำความสะอาด KERNIK Spray Cleaner บนพื้นผิวของวัตถุโดยตรง เนื่องจากสเปรย์ทำความสะอาดจะทำการดึงสารแทรกซึมขึ้นมายังบริเวณพื้นผิว

Why working with us

We have a professional research and development team with a high standard to continue to develop a high-quality product to Increase awareness of Customer Value and Customer Satisfaction.

CRACK CHECKING SYSTEM

Dye Penetrant Crack Checking system has been widely accepted as one of the best and the simplest non-destructive testing method for the inspection of crack on the surface of non-porous material.

Why KERNIK Crack Checking System?

Using vision is the easiest and simplest way to inspect the defective area. The solution is suitable for penetration to seep into the cracks and crevices. Red Penetrant and White developers were put into a set of spray can for convenience of use.

Instructions

STEP 1

1. Test part must be clean and dry before applying penetrant.

STEP 2

2. Spray penetrant to cover test area and allow to dwell for 5-10 minutes.

STEP 3

3. Then, remove the excess red from the surface by wiping with a clean cloth moistened with cleaner/remover.

STEP 4

4. Hold can 20-30cm from area to be inspected and spray in such a manner, that just a white and thin background is produced on the surface.

STEP 5

5. Development is complete after 5-10 minutes.

STEP 6

6. All crack checker should be cleaned after checking by Spray Cleaner.

Method of Inspection

1.

Prepare the Surface

Use KERNIK Spray Cleaner to clean the surface of the material by spray the cleaner on the desired surface area then wipe with a clean cloth. *
2.

Apply Red Penetrant On the Inspecting Surface

Spray the KERNIK Red Penetrant on the inspecting surface area. Wait for 3-5 minutes to be sure that the Penetrant is already permeated into the crack area.
3.

Remove Excess Penetrant

After waiting for 3-5 minutes, remove the excess Red Penetrant on the surface by clean cloth, which has been premoistened with KENIK Spray Cleaner. **
4.

Apply White Developer

Apply KERNIK White Developer on the surface with equal thickness. Shake well before use.
5.

Inspect

After apply KERNIK White Developer, the Red Penetrant in the crack will be pull up to the surface. For the large crack, it will show immediately, while for the small cracks it may take a few minutes.
6.

Surface Cleaning

After inspection, clean the material and remove all the penetrant by using KERNIK Spray Cleaner.

Caution

* Do not use wire brush or sandpaper to clean because this will damage the surface of the material, which will reduce the efficiency when checking the crack by dye penetrant method.
** Do not apply KERNIK Spray Cleaner on the surface of material directly because the Spray Cleaner will draw the penetrant back to the surface.

Why working with us

We have a professional research and development team with a high standard to continue to develop a high-quality product to Increase awareness of Customer Value and Customer Satisfaction.
Browse Services