เกี่ยวกับสินค้า:

น้ำยาลดฟองอเนกประสงค์ ใช้เพียงแค่เล็กน้อยก็สามารถให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม สามารถใส่ลงไปในน้ำได้โดยตรง

คุณสมบัติ:

  • สะดวกต่อการใช้งาน
  • ใช้ปริมาณน้อย
  • ปราศจากแอลกอฮอลล์
  • สามารถทำงานได้ดีในสภาวะอุณหภูมิสูง

Description:

A universal water based defoamer which shows already at low dosage excellent results. Able to use directly with water-based systems.

Advantage:

  • Easy to use.
  • Low dosage.
  • Not contain alcohols
  • High temperature stability.

Browse Services