เกี่ยวกับสินค้า:

น้ำยาถอดแบบสำหรับวัสดุประเภทพอลิยูรีเทนกึ่งแข็งและเรซินเทอร์โมเซตติ้ง

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเข้มข้นหรือเจือจางในน้ำ

คุณสมบัติ:

  • สะดวกต่อการใช้งาน
  • ถอดแม่แบบได้ง่าย
  • ลดการสะสมตกค้าง
  • น้ำยาอเนกประสงค์เหมาะกับวัสดุทุกประเภท
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Description:

Designed as a Release Agent for Semi-rigid polyurethane material and Thermosetting resins.

Can be used as a concentration or diluted with water.

Advantage:

  • Easy to apply
  • Excellent release
  • Build-up reduction
  • Universal use
  • Environmentally friendly

Browse Services