Description:

A release agent for the treatment of non-vulcanized rubber batches which helps to overcome sticking during storage. Very effective when using in Batch Off process. Contains wetting agents as well as film forming polymers to get excellent release properties even with cold flow batches.

Advantage:

 • Excellent release properties
 • No negative influence on the technical properties of the rubber
 • Low foaming tendency
 • Excellent wetting properties
 • Fast drying time
 • Contains additives against corrosion
 • Dust free

เกี่ยวกับสินค้า:

น้ำยาถอดแบบสำหรับการดูแลยางที่ไม่ผ่านกระบวนการคงรูป ป้องกันไม่ให้ยางเหนียวติดกันในระหว่างการเก็บรักษา น้ำยาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ในระหว่างกระบวนการตากยาง น้ำยาประกอบไปด้วยสารคงความเปียกชื้นและสารโพลีเมอร์คงสภาพฟิล์มเพื่อช่วยในการถอดชิ้นงานจากแม่พิมพ์ สามารถใช้กับสภาวะไหลเย็นได้

คุณสมบัติ:

 • ถอดแบบได้ง่าย
 • ไม่ส่งผลเสียต่อคุณสมบัติทางเทคนิคของยาง
 • ความเสี่ยงในการเกิดโฟมต่ำ
 • คงสภาพความเปียกชื้นได้ดี
 • แห้งเร็ว
 • มีส่วนผสมสำหรับป้องกันการสึกกร่อน
 • ไม่มีฝุ่น

Browse Services