เกี่ยวกับสินค้า:

ยาฆ่าแมลงแบบไม่มีฟอร์มาดีไฮด์เพื่อการคงสภาพความเปียกสามารถใช้ได้กับสารเคมีหลายสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบส สามารถใช้ป้องกันเชื้อรา ยีสต์และเชื้อแบคทีเรีย

Anti-300W เหมาะสำหรับใช้คงสภาพความเปียกของสารเคมีประเภทน้ำหลายๆ ชนิดเช่นสารละลายโพลีเมอร์ ตัวกาว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเคซีนเป็นส่วนประกอบหลัก สารช่วยกระจายผงสีและสารย้อมสี สารละลายเซลลูโลส น้ำหมึกและสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง Anti-300W ถูกออกแบบมาเพื่อสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสโดยเฉพาะ

คุณสมบัติ:

  • สามารถผสมน้ำ มีแอลกอฮอล์และไกลคอลในปริมาณต่ำ
  • สภาพคงที่ใน pH 4 – 13 และสามารถทนความร้อนได้ถึง 80°C
  • เหมาะสำหรับการคงสภาพความเปียก
  • เหมาะสำหรับสารที่มีความเป็นเบส
  • สามารถใช้ได้กับน้ำยาหลายชนิด

Description:

A formaldehyde-free biocide for the wet state preservation of a wide range of formulations, particularly those with an alkaline pH. Anti-300W has a broad activity spectrum against bacteria, moulds and yeasts.

Anti-300W is suitable for the wet state preservation of a wide range of aqueous formulations such as polymer emulsions, adhesives including casein-based products, pigment and dyestuff dispersions, cellulose solutions, inks and related materials. Anti-300W is specifically designed for products having an alkaline pH.

Advantage:

  • Miscible with water and most lower alcohols and glycols
  • Stable over the pH range 4-13 and at up to 80°C
  • Suit for wet state
  • Designed for alkaline pH
  • Wide range of aqueous formulations

Browse Services