Get a Quote
toggle menu
Get a Quote
toggle menu

บ. แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

2517      ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ธุรกิจหลักคือ ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปสู่ยุโรปสหรัฐและออสเตรเลีย

2519      เริ่มผลิต/ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม

2522      ทำการตลาดเคมีพิเศษเหล็กกล้าผสมและลวดเชื่อมพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมโดยตั้งหน่วยธุรกิจพอกผิวแข็ง

2525      เริ่มส่งเสริมผงโลหะจากสวีเดนเพื่อการพ่นพอก

2527      ผลิต/ส่งออกเครื่องหนัง

2528      ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ ประตูอัตโนมัติ โดยความร่วมมือจาก AOKI & CO. ญี่ปุ่น

2529      ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ เทคโนโลยีเซรามิค โดยการแนะนำเตาเผาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์จากออสเตรเลีย

2531      ส่งเสริมผงโลหะเพื่ออัดขึ้นรูปจาก Hoganas AB สวีเดน

2533      ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ เทคโนโลยีการหล่อ ด้วยความร่วมมือจาก Chemetall GmbH เยอรมัน

2535      เริ่มงานบริการพอกผิวแข็งเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเคมี แก้ว เยื่อกระดาษโลหะและน้ำตาล

2536      ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์พิเศษทางอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าพิเศษจากยุโรป สหรัฐ และญี่ปุ่น

2537      ก่อตั้งบริษัท แอ็คมี่ สเปเชียลตี้ เคมีคอล จำกัด เพื่อผลิตวัสดุทนไฟ และเคมีพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ และการซ่อมบำรุงทางอุตสาหกรรม

2543     สร้างประตูหมุนอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดส่งให้โรงแรม รอยัลออคิดเชอราตอน

2546     สร้างเตาเผาเซรามิคที่เผาได้เร็วที่สุดในประเทศไทย สำหรับเตาแบบชัตเตอร์

 

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งเป็นผู้นำเสนอระดับโลกซึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่นและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสนองตลาดที่เลือกไว้ “EVER BETTER” เพื่อให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงเราจะพัฒนาตนเอง ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

พัฒนาทรัพยากรแรงงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน

  • สนับสนุนจริยธรรมบุคคล การเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • เสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพ การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และการบริการที่ดี
  • รางวัลตอบแทนตามทัศนคติ การทำงาน และผลงาน

ส่งเสริมการพัฒนาทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

  • ไม่ย่อท้อที่จะยกระดับคุณภาพของสินค้าและหาวิธีในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต
  • มุ่งเน้นงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • ขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ซื้อที่สนใจและต้องการความเชี่ยวชาญของเรา

คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

  • ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าด้วยบริการที่น่าเชื่อถือ
  • ใส่ใจในผลกระทบจากการกระทำของเราที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Browse Services